Contributies

Contributie 2021-2022 

Tijdens de ALV van 03 september jl. is besloten om  de contributie voor het afgelopen seizoen 2020-2021 voor alle leden categorie├źn voor het seizoen 2021-2022 te verhogen met 2% inflatiecorrectie:

Contributie G/LG Hockey
€  85,00
Contributie Senioren
1. Basis lid, niet spelend €  60,00
2. Trimmers/trainingslid €171,00
3. Spelend lid €303,50
Contributie Jongste Jeugd
4. Benjamins 2 ( 4 en 5 jaar) €  89,00
5. Benjamins 1 (6 en 7 jaar) €135,00
6. Mini's E (8 en 9 jaar) €180,00
Contributie Jeugd
7. Aspiranten D (10 en 11 jaar) €201,50
8. Aspiranten C (12 en 13 jaar) €210,50
9. Junioren B (14 en 15 jaar) €239,00
10. Junioren A (16 en 17 jaar) €249,50

Zaalhockeybijdrage (verplicht voor Jeugd A t/m F)

€40,00


Toeslag speler in selectieteams (H1, D1, MA1, MB1)


€25,00
  • Gezinsmaximum contributie (exclusief zaalhockeybijdrage en toeslag speler in selectieteams) € 785,00
  • Peildatum vaststelling hoogte contributie: 30 september 2021.
  • Inschrijfgeld voor nieuwe leden (eenmalige kosten) bedraagt €30,00.
  • Contributie-inning vindt in principe plaats via automatische incasso.
  • Indien de contributie inning niet via een automatische incasso kan plaatsvinden, wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Nieuwe leden kunnen uitsluitend per automatische incasso betalen.
  • Contributie-inning middels automatische incasso zal in twee gelijke termijnen plaatsvinden: eind september 2021 of na aanmelding en eind januari 2022.
  • Inning zaalhockeybijdrage eind december 2021.
  • De contributie is inclusief afdracht KNHB lidmaatschap en premies collectieve aanvullende ongevallenverzekering en W.A. verzekering.