Lidmaatschap beëindigen

Elk jaar op 1 juli worden alle lidmaatschappen stilzwijgend en automatisch verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient conform het Huishoudelijk Reglement van HC Souburgh uiterlijk vóór 1 juni schriftelijk per brief of per e-mail plaats te vinden.

Het adres daarvoor is:
Ledenadministratie Hockeyclub Souburgh
Postbus 95
2950 AB te Alblasserdam

Of stuur je opzegging naar [email protected].

Als het lidmaatschap niet vóór 1 juni schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet en wordt - behoudens gehele of gedeeltelijke dispensatie van het Bestuur - de contributie voor het volgende seizoen in rekening gebracht.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar (seizoen) wordt beëindigd blijft, conform de Statuten, de jaarlijkse contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.